Ingen vet 100 % hvordan en bedrift skal styres, søk derfor råd hos andre

Jan Normann Nilsen

Våre fire hovedsøyler

Forretningsutvikling

Du vet hvor du vil og vi hjelper deg med å nå målene. Vi har spesialkompetanse, erfaring og gode metoder for forretningsutvikling innefor ulike bransjer.

Framtidens arbeidsliv

Vi tilbyr rådgivning innenfor utnyttelse av eksisterende infrastruktur og/eller hjelp med utredning av potensialet som ligger i nye investeringsområder.

Eiendomsutvikling

Tilrettelegging av utviklingsprosjekter. Vi har erfaring fra transaksjonsorientert virksomhet innen eiendom og corporate finance.

Framtidsanalyse

Hvordan ta de rette beslutningene i et marked i hurtig endring? Vår framtidsanalyse har som mål å gi våre kunder en forbedret konkurransekraft i sin sektor.

JN Bedriftsrådgivning AS

Erfaringene tilsier at vi alle har et iboende ønske om å utvikle oss og bli bedre. Etter mange år i ledelse er jeg overbevist om at vi alle ønsker vekst, nyskapning og utvikling både personlig og i jobbsammenheng!

I framtidens arbeidsliv vil dette være viktige suksessfaktorer for at vinnerfirmaer skal få økt vekst og konkurransefortrinn.  Omstilling og utfordringer i forbindelse med Covid-19 vil komme til å utfordre samfunnet og bedriftsmarkedet i årene framover. 

Jan Normann Nilsen har i ca. 33 år hatt ledende stillinger i privat og offentlig sektor. 

Jan Nilsen lager mat ved fjorden

Et tøffere arbeidsliv

Arbeidslivet har de siste årene blitt tøffere for både ledere og ansatte. Konkurransen er skjerpet. Omstillinger og nedbemanninger er blitt en del av hverdagen enten vi liker det eller ikke.

Vårt bidrag spenner over et bredt felt, fra individuell veiledning til kurs for hele personalet. Vi har kompetanse til gjennomføring av endrings og utviklingsprosesser innen forretnings- og eiendomsutvikling

“Våre nøkkelord er:

Kreativitet, vekst og nyskapning!

Få bedrifter har all kompetanse internt. Nedenfor lister vi noen av tegnene på at du kan ha utbytte av en bedriftsrådgiver

Jan Normann Nilsen

Hvorfor benytte bedriftsrådgiver?

Vekst

Du ønsker å forbedre både effektiviteten og lønnsomheten i en eksisterende bedrift eller virksomhet.

Kompetanse 

Du ønsker ekspertise og rådgivning på områder som ligger utenfor bedriftens kjernekompetanse.

Muligheter

Du ser en rekke uforløste muligheter hos medarbeiderene og bedriften som du ønsker hjelp til å kapitalisere.

Veivalg

Du har identifisert framtidige vekstområder, men syntes det er utfordrende å avgjøre hvordan du skal ta bedriften videre alene.

Målsetning og strategi

Du ønsker hjelp til å utforme klare ambisiøse mål og strategier for å nå dem

Nye forretningsområder

Du vurderer å gå inn i nye forretningsområder og ønsker hjelp fra en bedriftsrådgiver som har god kunnskap på det aktuelle området.

Sparringspartner

Du ønsker en problemløser som kan se bedriften din utenfra, samt komme med konstruktive råd for vekst og videreutvikling.

Du vil bli utfordret

De som er mest åpne for rådgivning leverer ofte bedre enn de som skal “klare alt sammen selv”

Bedre rutiner og system

Bedriften din ønsker bedre rutiner og systemer som kan bidra til å effektivisere og forenkle arbeidsdagen.