Eiendomsutvikling

 

Vi kan bistå med tilrettelegging av utviklingsprosjekter:

  • Verdivurderinger og markedsvurderinger, eksisterende bygg og prosjekter
  • Investeringskalkyler ved nybygg, oppgraderinger og leietakerskifte
  • Rådgivning ved kjøp og salg av næringseiendom og eiendomsprosjekter
  • Prosjektoppfølging
  • Bistand ved utleie av næringseiendom 
  • Leietakerrepresentasjon ved reforhandlinger av kontrakter og leiekontraktsinngåelser

Vi har lang og bred erfaring fra transaksjonsorientert virksomhet (kjøp, salg, verdivurdering, rådgivning) innen eiendom og corporate finance.

Virksomheten fokuserer på “arealbasert verdiskaping” ved eiendomsutvikling gjennom bidrag i prosjektenes tilretteleggelsesfase og ved senere arealtransformasjoner/videreutvikling.

Vi har også lang erfaring med utleie og innleie av næringsarealer, og kan blant annet bistå selskaper med leiesøk og støtte i blant annet forhandlinger/reforhandlinger av leiekontrakter.

Ta kontakt for ytterligere informasjon

Vi har lang og bred erfaring fra transaksjonsorientert virksomhet

Kontaktskjema

7 + 7 =