Forretningsutvikling

 

Du vet hvor du vil – og vi hjelper deg med å nå målene. Vi har spesialkompetanse, erfaring og gode metoder for forretningsutvikling.

Når vi snakker om forretningsutvikling, tenker vi som regel på den tradisjonelle måten å utvikle virksomheten på – en såkalt evolusjonær utvikling. I en slik prosess effektiviseres de eksisterende verdikjedene.

“Kreativitet, vekst, nyskaping og ikke minst å ha lov til å ha det GØY!”

Vår metodikk er mulighetsstudier. Disse kan gjennomføres på flere ulike måter, alt etter kundens konkrete situasjon, behov og ønsker. For et optimalt resultat, er forretningsutvikling avhengig av at kunden selv er aktivt med i prosessen.

Bedriften bør ha forholdsvis klare visjoner og mål, selv om det ved prosjektstart ofte hersker stor usikkerhet om konkrete veivalg.Suksessrik forretningsutvikling forutsetter i tillegg et sterkt samspill gjennom hele utviklingsprosessen, fra strategiutvikling via implementering til operasjonalisering. Derfor er samarbeidet mellom oppdragsgiver og bedriftsrådgiver helt avgjørende for suksess.

Ta kontakt for ytterligere informasjon

Vi hjelper deg å nå målet:
Forretningsutvikling gir nye strategier og løsninger.

Kontaktskjema

3 + 10 =