Framtidens arbeidsliv

 

Lønn som virkemiddel er ikke lengre nok for å tiltrekke de beste medarbeiderne.

Fleksible arbeidsordninger er i ferd med å bli et avgjørende konkurransefortrinn. For å tiltrekke og beholde de riktige medarbeiderne, er det ikke lenger nok med høyere lønn. Kompetente medarbeidere krever frihet og fleksibilitet gjennom gode tekniske løsninger og nytenkende ledelsesprinsipper.

Vi tilbyr rådgivning innen utnyttelse av allerede eksisterende infrastruktur og/eller utreder potensialet som ligger i nye investeringer. Noen av fordelene ved fleksibel arbeidsorganisering er:

  • Tidsbesparelser, økt produktivitet og bedre livskvalitet for hver enkelt medarbeider gjennom å realisere fleksible arbeidsordninger.
  • Et godt utgangspunkt for innovasjon ved utvikling av virtuelle samarbeidsformer og nye forretningsmodeller.
  • Kjernen i den nye arbeidsdagen er fremtidsrettet anvendelse av IKT. Dette optimaliserer arbeidsprosesser – og individuell yteevne i virksomheten.

 Vi har spesialkompetanse, erfaring og gode metoder for forretningsutvikling.

 

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon

Hvor vil du?
Vi hjelper deg med å nå målene.

Kontaktskjema

10 + 1 =