Personvernerklæring

Vi oppfordrer deg til å lese godt igjennom erklæringen, da den inneholder viktig informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger. 

1. Kontaktinformasjon

Jan Normann Nilsen er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Dersom du har spørsmål om personvern eller ønsker å komme i kontakt med oss for å få utlevert, endret eller slettet opplysninger er du velkommen til å ta kontakt:

Kontaktinformasjon

Jan Normann Nilsen

JN Bedriftsrådgivning AS

3. etg Amfi Fauske

Sjøgata 74

8200 Fauske 

E-post: jan@jnbedriftsradgivning.no

Telefon: 41 25 80 48 

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

2. Sentrale begreper

Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.

Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.

Les gjerne mer om dette temaet her: 

Les hva Datatilsynet sier om personvernerklæringer

3. Hvilken informasjon lagrer vi om deg?

Vi lagrer relevant informasjon om våre nåværende og potensielle kunder. Det vil si at dersom du kontakter oss (via telefon, chat, e-post eller kontaktskjema) med formål om å kjøpe et produkt eller en tjeneste vil vi lagre enkelte personopplysninger om deg. For eksisterende kunder vil vi også kunne lagre informasjon relatert til felles prosjekter og  fakturering. 

Eksempelvis vil vi lagre opplysninger som

 • Navn
 • Firmaadresse / fakturaadresse 
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Hvilken virksomhet/lag/forening du handler på vegne av
 • Aktuell bransje
 • Nåværende hjemmesideadresse til virksomheten din
 • Opplysninger om hvilke produkter og tjenester du ønsker å kjøpe – eller ønsker hjelp til. 
 • Andre relevante opplysninger /spørsmål du gir oss i kjøpsprosessen eller som en del av en forespørsel.
 • Tekniske opplysninger: hvilken nettadresse du benytter for å få tilgang til våre nettsider, din IP-adresse og brukeradferd, type nettleser, språk og informasjon om operativsystem.

4. Formålet med behandlingen av personopplysningene?

Informasjonen vi lagrer om deg brukes til følgende formål:

 • Levere tjenester, teknisk støtte og fakturering (eksisterende kunder)
 • Utsendelse av etterspurte tilbud, samt oppfølging av disse (potensielle kunder)
 • For å tilfredstille krav til dokumentasjon etter for eksempel bokføringsloven. (eksisterende og tidligere kunder)
 • Tilpasse nettsiden vår til det tekniske utstyret du benytter

Vi sender ikke ut salgs – eller markedsføringsinformasjon til nåværende eller potensielle kunder.

5. Samtykke til e-postkorrespondanse og videre kontakt

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:

 • Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen
 • Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon for å ivareta vår kunderelasjon med deg. 

6. Hvor lenge lagres opplysningene?

Vi behandler/benytter personopplysningene dine kun så lenge hensikten med innsamlingen/lagringen fortsatt er relevant. Deretter sletter vi dem uten at du behøver å kontakte oss. 

Det vil konkret bety: 

 • Nåværende kunder: Så lenge du er aktiv kunde hos oss vil vi spare på opplysninger om ditt kundeforhold, servicehistorikk og betalingsinformasjon. 

 • Tidligere kunder: For tidligere kunder sparer vi enkelte opplysninger om ditt kundeforhold i inntil 2 år fra siste aktive dialog. Dette for å sikre at vi kan svare på eventuelle spørsmål du måte ha i ettertid, samt gjøre det mulig for deg å enkelt komme tilbake til oss som kunde. 

 • Potensielle kunder: Vi sparer på informasjon om våre potensielle kunder i inntil 1 år fra siste kontakt. Dette for å kunne reaktivere tidligere tilbud fra oss. 

Dersom ditt arbeidsforhold i en bedrift vi har et kundeforhold med opphører, er du selv ansvarlig for å gi oss beskjed slik at vi kan slette dine opplysninger. Dersom vi får kjennskap til dette vil vi imidlertid selv slette dine opplysninger. 

7. Hvem har tilgang til din informasjon?

Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber direkte med deg eller regnskap/fakturering.

Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart.

8. Hvor oppbevares opplysningene?

Informasjonen oppbevares i vår kundedatabase (CRM system) som er en skytjeneste eller på vår lokale server. Vi har også databehandleravtale med en IT leverandør. All lagring av data skjer innenfor Norges grenser. 

9. Dine rettigheter med hensyn til innsyn  og sletting

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan 

også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eventuelt sletter informasjonen din. 

Dersom du ønsker å trekke tilbake et tidligere gitt samtykke, få oversikt over lagrede opplysninger, foreta rettelser eller slette opplysninger er du velkommen til å ta kontakt. 

Dersom du ønsker å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det

 

10. Informasjonskapsler / Cookies

Informasjonskapsler (cookies) er tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider. De fleste nettlesere tillater cookies som en standardinnstilling, men det er likevel mulig å reservere seg mot bruk av cookies. Vi advarer likevel mot at ved å blokkere cookies kan vi ikke garantere sidens funksjonalitet. 

Dersom du ønsker å reservere deg mot cookies gjøres dette enklest via nettleseren din. Vi anbefaler følgende ressurser. 

Hvordan blokkere cookies i:

Safari, 

Firefox 

Chrome. 

10. 1 Google Analytics

Vi benytter oss også av verktøyet Google Analytics for å analysere besøksstatistikk på hjemmesiden vår. Informasjonen som blir lagret i Google Analytics inneholder ikke direkte identifiserbare personopplysninger (kun anonyme data), men gir oss informasjon om dine bevegelser på nettsiden. 

Disse opplysningene benyttes kun i forbindelse med utvikling av våre nettsider. 

Det er mulig å hindre Google Analytics å spore deg; les mer om dette her